Czas… czas… czyli jak długo może trwać partyjka? :)

Wielokrotnie spotykaliśmy się z pytaniami w rodzaju: „ile czasu zajmuje partyjka Mahjonga?”

Niestety, nie mamy na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi…

Więcej czasu na pewno „zmarnujemy” na początku, przy poznawaniu gry. Będziemy się dłużej zastanawiali, jakie kamienie dostaliśmy do ręki lub jakie ciekawe kombinacje zebrać 🙂 będziemy korzystać ze „ściąg”… przypuszczalnie będziemy też mylić kierunek gry lub miejsce brania kamieni. Gra z początku wydaje się przerażająca, dużo skomplikowanych zasad, dziwne kamienie, jakieś rundy, wiatry… Czytaj dalej