Punktacja i rozliczenia

Układy punktowane nazywane są Fan.
Ustalono 81 różnych kombinacji zwanych Fan. Można je podzielić na 9 kategorii, w zależności od tego, na czym są zbudowane. Bazą dla nich mogą więc być:

 • Honory,
 • Chow,
 • Pungi,
 • Siedem Par,
 • Rodziny (kółka, bambusy, znaki),
 • Kamienie skrajne,
 • Przeplatanki,
 • rodzaje czekania,
 • układy specjalne (tu bardziej rozumianych jako nietypowe).

Wartości punktowe podzielono w zależności od trudności złożenia danej kombinacji. Jest 12 stopni punktacji: 88, 64, 48, 32, 24, 16, 12, 8, 6 ,4 ,2 i 1.
Przy określaniu liczby ugranych punktów można sumować punkty za poszczególne zebrane Fan przy zachowaniu pewnych zasad,  które opiszemy niżej.

Punktacja za poszczególne Fan:

88 punktów

1. Duże Cztery Wiatry – Pungi lub Kongi wszystkich czterech Wiatrów. Nie dodawać punktów za: Trzy Duże Wiatry(38), Same Pungi(49), Wiatr Rundy(60), Wiatr Miejsca(61), Pung Skrajnych lub Honorów(73).

2. Duże Trzy Smoki – Pungi lub Kongi wszystkich trzech Smoków. Nie dodawać punktów za: Pungi  Smoków(59,54).

3. Same Zielone – Chow, Pungi i para(pary) złożone z „zielonych” kamieni: 2 b, 3 b,  4 b, 6 b, 8 b i Zielony Smok.

4. Dziewięć Bram – 1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 tej samej rodziny – dziewięciostronne czekanie na 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Całkowicie ukryte może być łączone z „Wygrana z Muru”. Nie dodawać punktów za: Kolor(22), Ukryta ręka(62), Pung Skrajnych lub Honorów(73).

5. Cztery Kongi – 4 Kongi. Mogą być ukryte lub zameldowane. Nie dodawać punktów za: Pojedyncze czekanie(79).

6. Siedem Kolejnych Par – 7 par tej samej rodziny, każda o 1 wyższa od poprzedniej. Całkowicie ukryte może być łączone z „Wygrana z Muru”. Nie dodawać punktów za: Kolor(22), Ukryta ręka(62), Pojedyncze czekanie(79).

7. Trzynaście Sierot – 12 pojedynczych kamieni 1, 9 i Honorów, z 13. kamieniem w parze. Całkowicie ukryte może być łączne z „Wygrana z Muru”. Nie dodawać punktów za: Wszystkie Rodzaje(52), Ukryta ręka(62), Pojedyncze czekanie(79).

64 punkty

8. Same Skrajne – Para (pary), Pungi lub Kongi złożone z 1 i 9, bez Honorów. Nie dodawać punktów za: Same Pungi(49), Zewnętrzna ręka(55), Pung Skrajnych lub Honorów(73), Bez Honorów(76).

9. Małe Cztery Wiatry – 3 Pungi lub Kongi Wiatrów i para 4. Wiatru. Nie dodawać punktów za: Trzy Duże Wiatry(38), Pung Skrajnych lub Honorów(73).

10. Małe Trzy Smoki – 2 Pungi lub Kongi Smoków i para 3. smoka. Nie dodawać punktów za: Pung Smoków(59), Dwa Smoki(54).

11.  Same Honory – Para (pary), Pungi lub Kongi złożone z samych Honorów. Nie dodawać punktów za: Same Pungi(49), Zewnętrzna ręka(55), Pung Skrajnych lub Honorów(73).

12.  Cztery Ukryte Pungi -4 ukryte Pungi lub Kongi. Całkowicie ukryte może być łączne z „Wygrana z Muru”. Nie dodawać punktów za: Same Pungi(49), Ukryta ręka(62).

13. Czyste Skrajne Chow – dwa z niższych (1-2-3) i dwa z wyższych (7-8-9) skrajnych Chow z jednej rodziny plus para piątek tej samej rodziny. Nie dodawać punktów za: Siedem par(19), Kolor(22), Same chow(63), Czyste Podwójne chow(69), Dwa Skrajne Chow(72).

48 punktów

14. Poczwórne Chow – 4 Chow złożone z takich samych sekwencji w tej samej rodzinie. Nie dodawać punktów za: Czyste Kolejne Pungi(24), Pętelka (Tile Hog)(64), Czyste Podwójne Chow(69).

15. Cztery Czyste Kolejne Pungi – 4 Pungi lub Kongi tej samej rodziny, każdy o 1 wyżej od poprzedniego. Nie dodawać punktów za: Czyste Kolejne Chow(30), Same pungi(49).

32 punkty

16. Cztery Czyste Kolejne Chow – 4 Chow jednej rodziny, każdy o 1 lub 2 numery wyżej od poprzedniego, ale nie połączone. Nie dodawać punktów za: Krótki strit(71).

17. Trzy Kongi – 3 Kongi. (można dodać punkty za ukryte).

18. Same Skrajne i Honory – Para (pary), Pungi lub Kongi złożone z samych 1, 9 i Honorów. Nie dodawać punktów za: Same Pungi(49), Pung Skrajnych lub Honorów(73).

24 punkty

19. Siedem Par – 7 par. Całkowicie ukryte może być łączne z „Wygraną z Muru”. Nie dodawać punktów za: Ukryta ręka(62), Pojedyncze czekanie(79).

20. Większe Honory i Przeplatanka – 7 pojedynczych Honorów i kamieni rodzin należących do oddzielnych przeplatanych sekwencji (np. 1-4-7 b, 2-5-8 z, 3-6-9 k). Całkowicie ukryte może być łączne z „Wygraną z Muru”. Nie dodawać punktów za: Wszystkie Rodzaje(52), Ukryta ręka(62).

21. Same Parzyste Pungi – Pungi lub Kongi z 2,4,6,8 z parzystą parą. Nie dodawać punktów za: Same Pungi(49), Same Zwykłe(68).

22. Pełny Kolor – kamienie jednej rodziny. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76).

23. Czyste Potrójne Chow – 3 Chow tej samej rodziny złożone w tej samej sekwencji. Nie dodawać punktów za: Czyste Kolejne Pungi(24), Czyste Podwójne chow(69).

24. Czyste Kolejne Pungi – 3 Pungi lub Kongi tej samej rodziny, każdy o 1 wyżej pod poprzedniego. Nie dodawać punktów za: Czyste Potrójne Chow(23).

25. Wyższe Kamienie – tylko 7,8 i 9. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76).

26. Środkowe Kamienie – tylko 4,5 i 6. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76), Same Zwykłe(68).

27.  Niższe Kamienie – tylko 1,2 i 3. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76).

16 punktów

28. Czysty Strit – Pojedyncze kamienie od 1 do 9 z jednej rodziny, tworzące 3 kolejne Chow.

29. Trójrodzajowe Skrajne Chow – 1-2-3 i 7-8-9 jednej rodziny (2 skrajne Chow) i 1-2-3 i 7-8-9 innej rodziny, plus para piątek pozostałej rodziny. Nie dodawać punktów za:Czyste Podwójne Chow(69), Dwa Skrajne Chow(72), Bez Honorów(76), Same chow(63).

30. Czyste Kolejne Chow – 3 Chow jednej rodziny, każde o 1 lub 2 numery wyżej od poprzedniego, ale nie połączone.

31.  Wszędzie Piątki – każdy układ (Chow, Pung, Kong, para) zawiera liczbę 5. Nie dodawać punktów za: Same Zwykłe(68).

32. Potrójny Pung – 3 Pungi lub Kongi tej samej liczby w każdej rodzinie.

33. Trzy Ukryte Pungi – 3 ukryte Pungi lub Kongi.

12 puntków

34. Mniejsze Honory i Przeplatanka – Pojedyncze Honory i kamienie rodzin należące do oddzielnych przeplatanych sekwencji (np. 1-4-7 bam, 2-5-8 znak, 3-6-9 kropki, lecz niekoniecznie w tej kolejności). Całkowicie ukryte może być łączne z „Wygrana z Muru”. Nie dodawać punktów za: Wszystkie Rodzaje(52), Ukryta ręka(62).

35. Przeplatany Strit – Specjalny strit, który jest złożony z 3 przeplatanych sekwencji, np. 1-4-7 b, 2-5-8 z, 3-6-9 k, niekoniecznie w tej kolejności.

36. Wyższa Czwórka – kamienie rodzin od 6 do 9. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76).

37. Niższa Czwórka – kamienie rodzin od 1 do 4. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76).

38. Duże Trzy Wiatry – jeden Pung lub Kong każdego z 3 Wiatrów.

8 punktów

39. Zmiksowany Strit – Sekwencja (od 1 do 9) złożona z trzech Chow wszystkich trzech rodzin.

40. Odwracalne Kamienie – kamienie, które są symetryczne, znaki na kamieniach wyglądają tak samo, gdy kamień się obróci „do góry nogami”. Kamienie 1,2,3,4,5,8 i 9 k, 2,4,5,6,8 i 9 b oraz Biały Smok. Nie dodawać punktów za: Bez jednej rodziny(75).

41. Zmiksowane Potrójne Chow – 3 Chow tej samej sekwencji w każdej rodzinie.

42. Zmiksowane Kolejne Pungi – 3 Pungi lub Kongi, każdej z rodzin, każdy o 1 numer wyżej od poprzedniego.

43. Bezwartościowa Ręka – Ręka z założenia warta 0 punktów (Pungi, Kongi, Chow, para) (wyłączając Kwiaty czy Pory Roku).

44. Wygrana Ostatnim Kamieniem z Muru – Wygrana ostatnim kamieniem branym z Muru (nie dodaje się punktów za Wygraną z Muru).

45. Wygrana Ostatnią Zrzutką – Wygrana ostatnim kamieniem wyrzuconym przez innego gracza.

46. Wygrana Dodatkowym Kamieniem – Wygrana na zrzutce ostatnim kamieniem w grze. Wygrana kamieniem dodatkowym za utworzonego Konga (nie za Kwiat). Gdy zostanie wzięty Kwiat po zgłoszeniu Konga, i wygrana będzie na kamieniu wziętym za Kwiat, mogą być dodane punkty za Wygraną z Muru (ale punkty za dodatkowy kamień nie przysługują).

47. Rabunek Konga – Wygrana kamieniem, który ma być wzięty do ulepszenia Punga w Konga. (Punkty za Ostatni kamień nie są dodawane).

48. Dwa Ukryte Kongi – 2 ukryte Kongi.

6 punkty

49. Same Pungi – Ręka złożona z 4 Pungów lub Kongów i jednej pary.

50. Półkolor – Ręka złożona z kamieni jednej rodziny wraz z Honorami.

51. Zmiksowane Kolejne Chow – 3 Chow, każdy z innej rodziny, każdy o 1 numer wyżej od poprzedniego.

52. Wszystkie Rodzaje – każdy z 5 układów (Pungi, Kongi, Chow, pary) złożony z innego typu kamieni (znaki, bambusy, kropki, Wiatry i Smoki).

53. Zameldowana Ręka – Każdy z układów (Chow, Pung, Kong i para) musi być złożony z kamieni wyrzuconych przez innego gracza. Wygrana ze zrzutki na pojedynczym czekaniu do pary. Nie dodawać punktów za: Pojedyncze czekanie(79).

54. Dwa Pungi Smoków – 2 Pungi lub Kongi Smoków.

4 puntky

55. Zewnętrzna Ręka – w każdym układzie jest kamień skrajny lub Honor, także w parze.

56. Całkowicie Ukryta Ręka – Ukryte układy i wygrana z muru.

57. Dwa Zameldowane Kongi – 2 zameldowane Kongi. 1 zameldowany Kong i 1 ukryty Kong dają 6 punktów.

58. Ostatni Kamień – Wygrana ostatnim kamieniem ze swego rodzaju, pozostałym w grze. (Np. 8 kółko – na cztery kamienie występujące w grze: 1 został użyty do sekwencji, 2 inne zostały wyrzucone i widać je wewnątrz Muru, a gracz wygrywa tworząc układ przy pomocy czwartego pozostałego w grze kamienia 8 kółko).  Musi być to widoczne dla graczy w zrzutkach i meldunkach.

2 punkty

59. Pung Smoka- Pung lub Kong Smoka.

60. Wiatr Rundy – Pung lub Kong Wiatru Rundy.

61. Wiatr Miejsca – Pung lub Kong Wiatru odpowiadającego pozycji gracza.

62. Ukryta Ręka – Ukryta ręka i wygrana ze zrzutki.

63. Same Chow – same Chow, bez Honorów. Nie dodawać punktów za: Bez Honorów(76).

64. Pętelka (Tile Hog) – Użyte wszystkie 4 takie same kamienie jednej rodziny w układach, nie używając ich jako Kong.

65. Podwójny Pung – 2 Pungi lub Kongi tej samej liczby w dwóch rodzinach.

66. Dwa Ukryte Pungi – 2 ukryte Pungi.

67. Ukryty Kong – ukryty Kong.

68. Same Zwykłe – Ręka złożona z kamieni bez skrajnych i Honorów.

1 punkt

69. Czyste Podwójne Chow – 2 takie same Chow z jednej rodziny.

70. Zmiksowane Podwójne Chow – 2 takie same Chow, ale z różnych rodzin.

71. Krótki Strit – 2 Chow tej samej rodziny, rosnące kolejno, tworzące strita z 6 kamieni.

72. Dwa Skrajne Chow – Chow 1-2-3 i 7-8-9 tej samej rodziny.

73. Pung Skrajnych lub Honorów – Pung lub Kong z 1, 9 lub Wiatrów (Pung Smoka warty jest 2 punkty).

74. Zameldowany Kong – Kong ze zrzutki lub ulepszony Pung.

75. Bez Jednej Rodziny – Tylko kamienie dwóch z trzech rodzin.

76. Bez Honorów – kamienie rodzin, bez Wiatrów czy Smoków.

77. Skrajne Czekanie – Czekanie na 3 by utworzyć 1-2-3 Chow, lub na 7, by utworzyć 7-8-9 Chow. Nie działa, gdy czeka się na więcej niż jeden kamień. Nie działa, gdy jest łączone z innym czekaniem.

78. Zamknięte Czekanie – Czekanie na kamień ze środka sekwencji, by utworzyć Chow. Nie działa, gdy czeka się na więcej niż jeden kamień. Nie działa, gdy jest łączone z innym czekaniem.

79. Pojedyncze Czekanie – Czekanie na jeden kamień do pary. Nie działa, gdy czeka się na więcej niż jeden kamień (np. mając 1-2-3-4 i czeka się na 1 lub 4).

80. Wygrana z Muru – Wygrana na kamieniu aktualnie wziętym w swojej kolejce z Muru

81. Kwiaty – Każdy kamień z chińskim słowem Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Śliwa, Orchidea, Bambus czy Chryzantema, jest wart 1 punkt, gdy gracz wygra. W przypadku wygranej na kamieniu wziętym za Kwiat, punkty są przyznawane za „Wygrana z Muru”, ale nie za wygraną dodatkowym kamieniem. Kamienie Kwiatów mogą być wyrzucane (bez brania dodatkowych kamieni).

Sposób podliczania punktów

By uzyskać ugraną liczbę punktów, należy zsumować punkty za zebrane Fan. Trzeba jednak przestrzegać następujących zasad:

 • Niepowtarzalności – nie wolno powtórnie policzyć Fan, który zawiera się już w danym zestawieniu.
 • Nierozdzielności – raz użytego Fan w jednym zestawieniu  nie wolno użyć do tworzenia i punktowania innego.
 • Nieidentyczności – raz użyty układ, by utworzyć Fan, nie wolno użyć drugi raz w zestawieniu z innymi i ponownie policzyć do utworzenia tego samego Fan.
 • Wyboru wyższej punktacji – przy możliwości użycia układu do utworzenia Fan z wyższą lub niższą punktacją, gracz ma możliwość wyboru wyżej punktowanego Fan.
 • Wyłączności – przy użyciu układów do utworzenia Fan, można użyć tylko raz pozostałych układów, by zestawić z już użytymi.

Aby uniknąć wątpliwości, dodajemy w powyższym zestawieniu rąk uwagi, z którymi kombinacjami nie można łączyć poszczególnych Fan („mniejsze” Fan przeważnie zawierają się już w tych wysoko punktowanych).

Rozliczenia między graczami

Po obliczeniu konkretnej wartości zwycięskiej ręki ustalamy ostateczną liczbę punktów uzyskanych w danym rozdaniu.

Są trzy rodzaje punktów:

 • Ekstra punkty (EP) – 8 punktów, które płaci zwycięzcy każdy z przegranych graczy,
 • Podstawowe punkty (PP) – punkty ugrane przez zwycięzcę (wg. wykazu powyżej),
 • Karne punkty (KP) – punkty odejmowane graczowi, który popełnił jakiś faul w trakcie gry. Punkty te są rozliczane po zakończeniu rozdania.

Po zakończeniu rozdania, punkty oblicza się w następujący sposób:

 • Wygrana z muru = (EP+PP) x3 (każdy przegrany płaci EP+PP zwycięzcy)
 • Wygrana ze zrzutki = EP x3 + PP x1 (wyrzucający płaci PP+EP, pozostali tylko EP)

Na koniec całej gry (4 rundy) sumuje się punkty ze wszystkich rund.
Zawodnicy otrzymują Table Points za miejsca:

 • 1. miejsce – 4p
 • 2. miejsce – 2p
 • 3. miejsce – 1p
 • 4. miejsce – 0p

1

Duże Cztery Wiatry

Pungi lub kongi wszystkich czterech wiatrów.

2

Duże Trzy Smoki

Pungi lub kongi wszystkich trzech smoków

3

Same Zielone

chow, pungi i para(pary) złożone z „zielonych” kamieni: 2 b, 3 b, 4 b, 6 b, 8 b i zielony smok.

4

Dziewięć Bram

1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 tej samej rodziny – dziewięciostronne czekanie na 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Całkowicie Ukryte może być łączne z „wygrana z muru”.

5

Cztery Kongi

4 kongi. Mogą być ukryte lub zameldowane.

6

Siedem Kolejnych Par

7 par tej samej rodziny, każda o 1 wyższa od poprzedniej. Całkowicie Ukryte może być łączne z „wygrana z muru”.

7

Trzynaście Sierot

12 pojedynczych kamieni 1, 9 i Honorów, z 13. kamieniem w parze. Całkowicie ukryte może być łączne z „wygrana z muru”.

« Poprzednia – Zakończenie

Dalej – Przewinienia i kary »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *