Hongkong New Style

Bardziej jako ciekawostkę dodajemy tu także odmianę Hongkong New Style. Nie różni się ona zbytnio od Old Style. Wprowadza ona jedynie pewien rygor do gry (zaznaczanie od kogo były brane zrzutki, porządek wewnątrz Muru) i dorzuca „swoje” układy z wartościami Fan.

Meldowanie układów

Kamienie ze zrzutek są uporządkowane wewnątrz Muru. Zameldowane układy wskazują, od kogo był wzięty kamień. 


Układy i przypisana liczba Fan stosowana w New Style.

Tworzone były różne kombinacje, podobnie jak namnożenie podobnych w amerykańskiej odmianie. Dodatkowe można znaleźć w internecie (np. tu: mahjong.wikidot). Zamieszczone poniżej zaczerpnięte są z książki The Great Mahjong Book. History, lore and play. Jelte Rep. Tuttle Publishing 2007.

Ręka Fan
Para 2, 5 lub 8 1
Chow 1,2,3 i 7,8,9 tego samego rodzaju 1
Takie same Chow (np. 2,3,4 w dwóch rodzajach) 1
Ręka złożona tylko z kamieni dwóch rodzajów i Honorów 1
Małe „cztery w jednym” (4 takie same kamienie w dwóch układach: Pung+Chow) 1
Dwa takie same Chow (jeden rodzaj) 2
„Cztery w jednym” (cztery takie same kamienie w dwóch Chow i parze) 2
Odkryta Dwunastka (12 kamieni odkrytych, czekanie do pary) 2
Odkryty Wąż (3 kolejne Chow 1,2,3-4,5,6-7,8,9, jedno odkryte) 2
Ukryty Wąż (3 kolejne Chow 1,2,3-4,5,6-,7,8,9 – wszystkie ukryte) 3
Pięcioro Drzwi (ręka złożona z różnych rodzajów kamieni: znaki, bambusy, kółka, smoki, wiatry) 3
Tylko kamienie od 1 do 5 3
Pięć rogów (Kamień Skrajny w każdym układzie) 3
Wszystkie zrzutki (żadnych układów ukrytych, wszystkie tworzone ze zrzutek) 3
Tylko kamienie od 3 do 7 3
Tylko kamienie od 5 do 9 3
Kolejne Pungi (Pungi w jednym rodzaju, „podnoszone” o 1, np. 111,222,333) 4
Takie same Pungi (3 takie same Pungi, każdy w innym rodzaju) 4
Trzy takie same Chow 6
Duże „cztery w jednym” (Chow w jednym rodzaju np. 3,4,5 – 4,5,6 – 5,6,7) 6
Jeden numer (ta sama liczba (różnych rodzajów)  w każdym z układów 6

„Odkryte” Trzynaście Sierot

Przy zbieraniu układów, jest możliwe zadeklarowanie zbierania „odkrytych” Trzynastu Sierot.

„Zwykłe” Trzynaście Sierot jest oczywiście układem ukrytym. Odpowiednie kamienie gracz zbiera do swojej ręki. Układ „odkryte” Trzynaście Sierot jest odwrotnością zwykłego. Tutaj Gracz może zadeklarować, że zbiera układ specjalny Trzynaście Sierot. Kompletując taki układ, gracz robi zrzutki ze swoich kamieni Honorów i Skrajnych w każdym swoim ruchu – czyli zbiera Trzynaście Sierot w swoich zrzutkach. Nawet gdy taka zrzutka zostanie wzięta przez przeciwnika do meldunku układu – dalej się jednak liczy do „Odkrytych Trzynastu Sierot”. Gracz zbierający ten układ nie może wyrzucać kamieni zwykłych, ani brać ich ze zrzutek. Wygrana układem Trzynastu Sierot ma pierwszeństwo przed innymi wygranymi. (mahjong.wikidot)

« Poprzednia – Hongkong
Dalej – japoński »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *