Przygotowanie

Wyznaczanie miejsc i Wiatrów

Na początku gracze siadają przy stole na przypadkowych miejscach. Następnie rzuca się dwiema kostkami. Nie jest ważne, kto to zrobi, lecz uprzejmością ze strony graczy będzie, jeśli uczyni to, na przykład, gospodarz spotkania.

Następnie rzucający, rozpoczynając od siebie, odlicza  sumę wyrzuconych oczek PRZECIWNIE do ruchu wskazówek zegara. Wylosowany gracz zostaje „tymczasowym Wschodem”.

Kładzie się na stole wymieszane cztery kamienie Wiatrów, znakami do dołu. Układa się je w linię, dodając na początku szeregu odkryty kamień ze znakiem nieparzystym, a na końcu z parzystym.

linia losowania wiatrów

Ułożone kamienie do losowania wiatru

linia 2

Dla zobrazowania odkryliśmy kamienie wiatrów, normalnie są one zakryte

„Tymczasowy Wschód” rzuca dwiema kostkami i odlicza – rozpoczynając od siebie – sumę wyrzuconych oczek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wyznacza w ten sposób gracza, który pierwszy będzie brał kamień Wiatru.

Gdy suma będzie nieparzysta – wylosowany gracz bierze kamień Wiatru z końca nieparzystego, gdy parzysta – z parzystego. Kolejni gracze biorą po jednym kamieniu Wiatru. Gracz, który wylosował Wschód, siada na miejscu przypisanym Wschodowi, reszta na odpowiednich miejscach wylosowanych Wiatrów.

Na zakończenie „ceremonii” obecny Wschód decyduje, kto rozpocznie grę i będzie ostatecznym Wschodem. Rzuca dwiema kostkami i sumując wyrzucone liczby, odlicza, rozpoczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wylosowany gracz zostaje ostatecznym Wschodem i rozpoczyna grę. Gracz po jego prawej stronie zostaje Południem, kolejny Zachodem, gracz po lewej – Północą.

Można teraz ustalić posiadaną przy rozpoczęciu liczbę punktów i rozdać graczom liczmany/patyczki/żetony o odpowiednich wartościach, a także określić limit punktów możliwych do zdobycia w jednym rozdaniu.

Najczęściej spotykanym ustaleniem jest:

 • liczba punktów na początek: 2000 (każdy z graczy otrzymuje liczmany: 2x 500p – 8x 100p – 9x 10p – 10x 2p)
 • limit: 2000 punktów

Liczmany do tradycyjnej chińskiej odmiany mahjonga. Wartości: od lewej: 500p - 100p - 10p - 2p

Budowa Muru

Kamienie przygotowane do "mycia"

Kamienie przygotowane do "mycia"

Przy mieszaniu czasem kamienie się poodwracają. Wypada je wtedy obrócić, aby uniknąć podejrzeń, że gracze zapamiętają ułożenie kamieni w Murze. Przy nauce gry jednak nie należy się tym za bardzo przejmować.

Obraca się kamienie znakami do dołu i rozpoczyna się mieszanie. Mogą brać w nim udział wszyscy gracze. Według niektórych zwyczajów mieszanie kamieni „zleca” Wschód, a wykonują je Południe i Północ. Czynność ta jest nazywana „myciem kamieni” lub, ze względu na charakterystyczny dźwięk, „ćwierkaniem wróbli”. Gdy kamienie będą już dostatecznie wymieszane (decydują o tym wszyscy lub sam Wschód), przystępuje się do budowy Muru.

Każdy z graczy buduje swoją ścianę, wysoką na dwa kamienie – kamienie znakami do dołu. Gdy używa się kamieni bonusowych (Pór Roku i Kwiatów) jedna ściana składa się z 18 par. W przypadku ich braku – 17 par.

Budowa muru - każdy gracz buduje ścianę przed sobą

Na koniec zsuwa się ściany razem, by utworzyć kwadrat symbolizujący Wielki Mur Chiński.

Gotowy Mur

Gotowy mur, przygotowany do Otwarcia Wrót

Po uporządkowaniu stołu wypada wyraźnie zaznaczyć, kto reprezentuje Wschód. Można to zrobić na przykład: kładąc wyznacznik wiatru rundy po jego prawej, lewej stronie lub przed nim (w zależności od ustaleń) albo kładąc przy nim kostki.

Przerwanie Muru – otwarcie Wrót

Przystępujemy do przerwania Muru zwanego także Otwarciem Wrót. Wschód rzuca dwiema kostkami, sumuje wyrzucone oczka i odlicza, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gracz, na którego ścianie zakończono liczenie, ponownie rzuca kostkami. Sumuje liczbę wyrzuconą przez Wschód z wyrzuconą przez siebie i odlicza taką liczbę par w Murze – zaczynając na swojej ścianie od prawej strony. Liczenie może także zakończyć się na ścianie innego gracza. Następnie bierze parę, na której się zatrzymał i stawia po prawej stronie od przerwania. Są to tak zwane Luźne Kamienie.

Przerwany Mur z Luźnymi Kamieniami

Martwy Mur i Żywy Mur

Czternaście kamieni (lub szesnaście – w zależności od uzgodnień) na prawo od przerwania to tak zwany Martwy Mur lub Przedział Kongów. Bierze się z niego kamienie (rozpoczynając od Luźnych Kamieni) za zadeklarowane kamienie bonusowe lub zgłoszone Kongi. Pozostała część Muru zwana jest Żywym Murem.

Dla jasności można zrobić małą przerwę między końcem Żywego Muru a końcem Martwego Muru.

Martwy mur z ustawionymi na nim Luźnymi Kamieniami

Uzupełnianie lub nieuzupełnianie Martwego Muru, czy w ogóle jego istnienie uzgadnia się na początku gry. W przypadku braku Martwego Muru, kamienie dobierane za bonusowe lub Kongi bierze się z końca Żywego Muru.

Rozdanie kamieni

Teraz następuje rozdanie kamieni graczom. Wschód bierze dwie pary z lewej strony przerwania dla siebie, kolejne dwie pary podaje Wiatrowi Południowemu, następne Zachodniemu, i dalej Północnemu (Uwaga: branie kamieni z Muru do rozdania odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast kolejność graczy się nie zmienia się – przeciwnie do  ruchu wskazówek zegara).

Powtarza tę czynność trzy razy, tak że każdy z graczy mam po dwanaście kamieni w ręce. Następnie rozdaje w tej samej kolejności jeszcze po jednym kamieniu każdemu, a Wschód bierze sobie na koniec dodatkowo czternasty kamień. Wschód ma teraz w ręce czternaście kamieni, a pozostali gracze po trzynaście. Według niektórych reguł kamienie – w odpowiedniej kolejności – gracze biorą sobie sami.

Wschód bierze pierwsze dwie pary z Muru, z lewej strony przerwania

Południe dostaje kolejne dwie pary

Zachód dostaje swoje dwie pary

Po otrzymaniu 12 kamieni, każdy bierze jeszcze po jednym - 13. kamieniu

Każdy ma po 13 kamieni. Wschód jako Rozdający ma ich 14.

Przygotowani do rozgrywki

« Poprzednia – chiński tradycyjny

Dalej – rozgrywka »

 1. Memo: Do wyjaśnienia: „liczba punktów na początek: 2000 (każdy z graczy otrzymuje liczmany: 2x 500p – 8x 100p – 9x 10p – 10x 2p)” a 2*500+ 8*100+9*10+10* 2 = 1910 co jest różne od 2000… 😉

 2. Czyli, jak rozumiem, można dać 2 x 500p + 9 x 100p + 9 x 10p + 5 x 2 p… Ja daję jeszcze inaczej, bo mam tylko trzy komplety japońskich liczmanów, ale cóż zrobić… No i jeszcze kwestia limitu – są różne wersje, ale ile limitu występuje najczęściej?
  Pozdrawiam!

 3. Albo widzę błąd w opisie lub rysunku albo czegoś nie rozumie. Dotyczy to rozdawania kamieni. Opis mówi „Wschód bierze dwie pary z lewej strony przerwania dla siebie, kolejne dwie pary podaje Wiatrowi Południowemu, następne Zachodniemu, i dalej Północnemu (Uwaga: branie kamieni z Muru do rozdania odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast kolejność graczy się nie zmienia się – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).”
  W opisanej sytuacji rozdawanie odbywa się przeciwnie z ruchem wskazówek zegara. Stoi to w sprzeczności z zamieszczonym pod opisem rysunkiem i adnotacją umieszczoną w nawiasie.
  To jak trzeba rozdawać ?

 4. Eureka !
  Po obejrzeniu YT wszystko jest jasne. Zamieszał mi jeden wyraz „branie”, który dla mnie skrótowo był równoznaczny z przekazaniem graczowi kamieni.
  A to po prostu jest tak, że rozbieranie muru odbywa się zgodnie z wskazówkami a przekazywanie kamieni kolejnym graczom przeciwnie do ruchu zegara.
  Wielkie dzięki 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *