Punktacja

W Riichi tylko zwycięzca otrzymuje punkty. Zwiększenie straty czy wygranej jest zależne od tego czy gracz był Wschodem czy nie.

W przypadku wygranej ze zrzutki (Ron) – płaci ten, od którego zrzutka pochodziła.
W przypadku wygranej z Muru (Tsumo) – wszyscy płacą.

W przypadku rozgrywki nierozstrzygniętej nakładana jest kara Noten na graczy, którzy nie czekali (Noten), a gracze którzy czekali (tenpai) są nagradzani. Odkrywa się wtedy ręce i sprawdza się, kto z graczy był w tenpai. Na graczy, którzy nie byli w tenpai (czyli byli noten) nakładana jest kara, dzielona między nich: 3000 punktów. Gracze którzy byli w tenpai otrzymują te 3000 punktów dzielone między siebie. Przykład: Gdy tylko jeden z graczy był w tenpai – otrzymuje on 3000 punktów. Reszta traci – każdy po 1000 punktów. Gdy dwóch graczy było w tenpai – otrzymują oni po 1500, pozostali dwaj tracą po 1500. Gdy żaden z graczy nie był w tenpai, nie przyznaje się dodatkowych punktów, ani się nie nakłada kar.

W przypadku wygranej:

 • najpierw określa się wartość Yaku (zestawu) i liczbę Han, którą gracz zdobył. Potem zlicza się Hany uzyskane za Dory, Kandory, (w przypadku wygranej gracza, który zadeklarował Riichi – także Uradory, Urakandory – kamienie pod Dorą i Kandorami), a także Hany za czerwone piątki (jeśli były używane).
 • zlicza się małe punkty (Fu). Punkty Fu zaokrągla się w górę do najbliższej dziesiątki.

Ostatni układ zgłaszany do wygranej liczy się jako zamknięty jeśli wygrana to Tsumo, a otwarty, jeśli wygrana jest przez Ron.

W przypadku, gdy przez Ron wygrywa kilku graczy, przegrany płaci każdemu zwycięzcy, (uwzględniając także ilość liczników – honb). Możliwe jest zastosowanie zasady, że możliwa jest tylko jedna wygrana – wygrywa gracz najbliższy wyrzucającego (według kolejności graczy w grze).
Gdy wygrywa kilku graczy, zastaw Riichi graczy, którzy nie wygrali, dostaje gracz siedzący najbliżej prawej strony gracza przegranego. Gracze, którzy zadeklarowali Riichi i wygrali, dostają swój zastaw z powrotem.

Punktacja za poszczególne układy (małe punkty) jest podobna do punktacji w odmianie Chińskiej Tradycyjnej.

Podstawowe punkty:

wygrana przez Ron lub ukryta ręka – punkty zaczynają się od 30 fu.
wygrana przez Tsumo lub odkryta ręka – punkty zaczynają się od 20 fu.

Układ Otwarty Zamknięty
Chi 0 0
Pon Małych Kamieni 2 4
Pon Wielkich Kamieni 4 8
Kan Małych Kamieni 8 16
Kan Wielkich Kamieni 16 32

Pary

Pary Punkty
Smoki 2
Własny wiatr 2
Wiatr rundy 2
Pozostałe pary 0

Punkty za Czekanie:

Skrajne, zamknięte, pojedyncze – 2
Otwarte – 0
Czekanie podwójne do układu – 0.

Tsumo (WYJĄTEK: Pinfu i wygrana kamieniem po deklaracji Kana) – 2.

Można skorzystać z ustalonych limitów i po określeniu liczby Han i małych punktów,  poszczególne wygrane czy przegrane odczytać bezpośrednio z tabeli.

Liczba Han jest podana poziomo na górze tabeli, a Fu (małe punkty) pionowo.
W danej linii – Okienko wyżej to całość należności – gdy gracz wygra ze zrzutki (Ron). Niżej – gdy gracz wygra z muru (Tsumo) i należność jest dzielona między pozostałych trzech graczy.
Gdy gracz, który nie jest Wschodem wygra z muru (Tsumo), w okienku niżej podane są dwie liczby (X/Y). Pierwsza – to należność, którą płaci Wschód, a druga – pozostali dwaj gracze.

Inni

Inni
1 Han 2 Han 3 Han 4 Han 5 Han 6 Han
20 1300 2600 5200 8000 12000
700/400 1300/700 2600/1300 4000/2000 6000/3000
25 1600 3200 6400 8000 12000
1600/800 3200/1600 4000/2000 6000/3000
30 1000 2000 3900 7700 8000 12000
500/300 1000/500 2000/1000 3900/2000 4000/2000 6000/3000
40 1300 2600 5200 8000 8000 12000
700/400 1300/700 2600/1300 4000/2000 4000/2000 6000/3000
50 1600 3200 6400 8000 8000 12000
800/400 1600/800 3200/1600 4000/2000 4000/2000 6000/3000
60 2000 3900 7700 8000 8000 12000
1000/500 2000/1000 3900/2000 4000/2000 4000/2000 6000/3000
70 2300 4500 8000 8000 8000 12000
1200/600 2300/1200 4000/2000 4000/2000 4000/2000 6000/3000
80 2600 5200 8000 8000 8000 12000
1300/700 2600/1300 4000/2000 4000/2000 4000/2000 6000/3000
90 2900 5800 8000 8000 8000 12000
1500/800 2900/1500 4000/2000 4000/2000 4000/2000 6000/3000
100 3200 6400 8000 8000 8000 12000
1600/800 3200/1600 4000/2000 4000/2000 4000/2000 6000/3000
110 3600 7100 8000 8000 8000 12000
1800/900 3600/1800 4000/2000 4000/2000 4000/2000 6000/3000

Wschód

Wschód
1 Han 2 Han 3 Han 4 Han 5 Han 6 Han
20 2000 3900 7700 12000 18000
700 1300 2600 4000 6000
25 2400 4800 9600 12000 18000
1600 3200 4000 6000
30 1500 2900 5800 11600 12000 18000
500 1000 2000 3900 4000 6000
40 2000 3900 7700 12000 12000 18000
700 1300 2600 4000 4000 6000
50 2400 4800 9600 12000 12000 18000
800 1600 3200 4000 4000 6000
60 2900 5800 11600 12000 12000 18000
1000 2000 3900 4000 4000 6000
70 3400 6800 12000 12000 12000 18000
1200 2300 4000 4000 4000 6000
80 3900 7700 12000 12000 12000 18000
1300 2600 4000 4000 4000 6000
90 4400 8700 12000 12000 12000 18000
1500 2900 4000 4000 4000 6000
100 4800 9600 12000 12000 12000 18000
1600 3200 4000 4000 4000 6000
110 5300 10600 12000 12000 12000 18000
1800 3600 4000 4000 4000 6000

Limity

Limit Fan Wschód Inni
Mangan 5 4000 20004000
Haneman 6-7 6000 30006000
Baiman 8-10 8000 40008000
Sanbaiman 11-12 12000 600012000
Yakuman 13+ 16000 800016000

Dokładna wartość wygranej

Można obliczyć dokładną ilość uzyskanych punktów i przeprowadzić rozliczenia między graczami „na piechotę”, ustalając lub nie ustalając limity punktów.

Posiłkuję się tutaj opisem ze strony Koła Gier Japońskich.

Ustalamy liczbę Han, która nam przysługuje (zgodnie z zestawieniami Yaku).

Obliczamy „małe punkty” (fu) czyli punkty za poszczególne układy, czekania i rodzaj wygranej.

Wygrana  – 20

Dodatkowo:

Wygrana przez Ron, a ręka była zamknięta (nic nie było zameldowane) – 10
Wygrana przez Tsumo – 2. (Wyjątkiem jest Pinfu (same Chi i niepunktowana para) – nie przyznaje się 2).

Chiitoitsu (Siedem par) – 25

Jeśli układ nie będzie nic wart poza 20 za wygraną, przyznaje się  dodatkowo 2.

Układy (tak jak w tabelach powyżej)

Czekanie:

pojedyncze na ostatni kamień do pary – 2
skrajne – 2
zamknięte – 2
otwarte – 0
podwójne – 0

Otrzymane punkty zaokrąglamy do następnej dziesiątki.

Mamy teraz już określoną liczbę Han i liczbę Fu, które ugraliśmy.

Obliczamy teraz podstawową liczbę punktów. Potem będzie się ją zwielokrotniać w zależności od wygranej i od rozliczeń z graczami.

Do liczby Han dodajemy 2 (bazoro). Następnie liczbę 2 podnosimy do potęgi stopnia (Han+2). Wynik mnożymy przez liczbę Fu. Otrzymujemy liczbę określoną tu jako Punkty. Wygodniej będzie zapamiętać poniższy wzór:

Rozliczenia

Mając liczbę Punktów możemy przystąpić do rozliczeń:

Wschód  – wygrana przez Tsumo – otrzymuje podwojone punkty od każdego gracza – w sumie sześciokrotność –  3x 2xPunkty = 6xPunkty.

Wschód – wygrana przez Ron – otrzymuje całość od gracza od którego pochodziła zrzutka – 6xPunkty

Inny gracz – wygrana przez Tsumo – od Wschodu podwójna kwota (2xPunkty) – i pojedyncza od pozostałych: 2xPunkty + 1xPunkty+ 1xPunkty = w sumie 4xPunkty.

Inny gracz – wygrana przez Ron – otrzymuje całość od gracza od którego pochodziła zrzutka – 4xPunkty

Otrzymany wynik (należność) – zaokrąglamy w górę do najbliższej setki.

Ponieważ możliwe są bardzo wysokie wygrane, ustala się limit. Najczęściej jest to 2000 dla innych graczy oraz 4000 dla Wschodu. Gdy ilość punktów przekracza limit, punkty powyżej limitu ignoruje się. Za odpowiednią ilość Han można otrzymać zwielokrotnienie limitu, co przedstawia wyżej zamieszczona tabelka z Limitami.

« Poprzednia – Zakończenie

Dalej – Zestawienie Yaku »

4 myśli w temacie “Punktacja

 1. Jeśli chodzi o tabelkę z limitami, trzeba ją dobrze odczytać. Podane wartości to wartości Tsumo, wypłacane przez jednego gracza.
  Przykład (na przykładzie Hanemana):

  W tabelce mamy: Wschód 6000 | Inni 3000/6000

  Za Tsumo – Gdy wygra nie-dealer: Wschód zapłaci 6000, pozostali po 3000 (czyli 6000+3000+3000=12000). Gdy wygra Wschód- wszyscy płacą po 6000 (6000+6000+6000=18000).
  Za Ron – gdy wygra Wschód – 'zronowany’ płaci 6000+6000+6000=18000. Gdy wygra inny: 3000+3000+3000=12000

  Dealer – zyskuje więcej, gdy wygra przez Ron i Tsumo. Traci więcej przy wygranej przez Tsumo, NIE TRACI więcej gdy zostanie 'zronowany’.

  Jeśli jednak nie chce się komuś liczyć z tabelki z limitami, a chce mieć od razu podane wartości, to może je odczytać z tabelki zrobionej przez Dominika Kolendę, w której zamieścił wszystkie progi Hanów i limitów: http://www.mahjong.waw.pl/pliki/mahjong_zasady_02c_dominik.pdf

 2. Forum nie zakładaliśmy ze względu na przewidywane małe zainteresowanie ludności. 😉 Póki co jest już jedno polskie forum mahjonga, które z tego co widzę znalazłeś 😉

  Na dzień dzisiejszy pytania na temat mahjonga proponuję pisać w komentarzach pod pasującymi stronami/wpisami. Np. pytanie o punktację pod punktacją itd. 😉 albo gdzieś około 😉

 3. Jak marmez wspomniał, jedno forum już jest. Nie chcieliśmy dublować, przy i tak dość małym zainteresowaniu tą grą (choć mamy nadzieję, że to się zmieni). Pytania można pisać w komentarzach lub na maila. Będziemy wtedy wiedzieć, co uściślić, dokładniej wyjaśnić, lub może pokazać na zdjęciu. Właśnie w wyniku wątpliwości, pojawiły się także nasze uzupełnienia zasad 🙂 Oprócz forum i strony PLM, można przeszukać trochę angielskich stron, m.in. to: http://www.reachmahjong.com/en/forum/ Na pewno można tu dużo znaleźć, choć często posługują się japońskimi terminami 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *