Rozgrywka

Tak jak w mahjongu „tradycyjnym”, zbiera się układy: trójki (Pung), czwórki (Kong, Gang), sekwencje (Chi, Chow) i pary. Kwiaty i Pory Roku są kamieniami bonusowymi. Dają dodatkowe punkty, ale nie tworzą układów.

Pung – trójka

Pung – trzy takie same kamienie. Pung (podobnie jak Kong) może być odkryty lub ukryty.

Odkryty – gdy mamy w ręce dwa takie same, nieujawnione wcześniej w innym układzie, kamienie, a inny gracz właśnie wyrzuca trzeci.  Wtedy, niezależnie od tego, czy jest nasza kolej czy nie, mówi się Pung i zabiera się ten kamień do układu. Wykłada się wszystkie trzy kamienie, tak by wszyscy widzieli zameldowany układ. W przypadku meldowania – ujawniania układu, kolejka przechodzi na meldującego. Po wyłożeniu układu gracz musi  pozbyć się nadmiarowego kamienia i gra toczy się dalej.

Posiadając odkrytego Punga możemy go ulepszyć do Konga, ale tylko gdy sami dobierzemy czwarty taki sam kamień z Muru.

Ukryty – gdy mamy w ręce dwa takie same, nie ujawnione wcześniej kamienie i podczas naszej kolejki biorąc kamień z Muru, otrzymujemy trzeci taki sam. Nie ujawniamy tego układu.

Kong – czwórka

Kong – cztery takie same kamienie. Kong może być odkryty lub ukryty.

Odkryty — gdy mamy w ręce trzy takie same, a inny gracz właśnie wyrzuca czwarty. Wtedy, niezależnie od tego, czy jest nasza kolej czy nie, można powiedzieć Kong i zabrać ten kamień do układu. Wykłada się wszystkie cztery kamienie, tak by wszyscy widzieli zameldowany układ. Kamienie w otwartym Kongu nie mogą być już używane w grze, tzn. leżą na stole bez zmiany do końca gry. Ponieważ przy układzie z czterech kamieni mamy o jeden kamień za mało, by stworzyć cztery układy i parę, musimy dobrać dodatkowy kamień z końca Muru (z prawej strony od przerwania).

W przypadku zgłaszania układu kolejka przechodzi na meldującego. W tym momencie pozbywa się on nadmiarowego kamienia i gra toczy się dalej.

Drugą metodą stworzenia odkrytego Konga jest dołożenie czwartego kamienia do odkrytego Punga (czyli trójki), jednak jest to możliwe jedynie, gdy ten czwarty kamień sami wyjmiemy z Muru w swojej kolejce (nie można go dobrać ze zrzutki). Dobieramy wtedy dodatkowy kamień z końca Muru, potem pozbywamy się nadmiarowego kamienia i gra toczy się dalej.

Zameldowany Pung ulepszony w Kong.

Ukryty – gdy mamy w ręce trzy takie same i podczas naszej kolejki, biorąc kamień z Muru, otrzymujemy czwarty taki sam. Możemy natychmiast zgłosić, że mamy ukrytego Konga. Pozwoli nam to dobrać dodatkowy kamień. Kamień ten jest potrzebny, ponieważ przy Kongu (układzie z czterech kamieni) mamy o jeden kamień za mało, by stworzyć cztery układy i parę, musimy dobrać dodatkowy kamień (z prawej strony od przerwania). Zgłoszony ukryty Kong  jest widoczny dla innych graczy jako cztery kamienie ułożone znakami do dołu. Po dobraniu dodatkowego kamienia, pozbywamy się nadmiarowego kamienia i gra toczy się dalej.

Ukryty Kong

Uwaga! Nie możemy zgłosić Kong w tej samej kolejce, w której meldowaliśmy Chow lub Pung.

Możemy także nie deklarować tego układu, a wykorzystać go do stworzenia dwóch innych układów (np. trójki i sekwencji).

Chi (Chow) – sekwencja

Chi – sekwencja trzech kamieni tego samego rodzaju. Sekwencje można zebrać tylko z kamieni zawierających cyfry (czyli Znaki, Kółka czy Bambusy). Smoki i Wiatry nie tworzą sekwencji.

Chi – podobnie jak poprzednie układy – może być odkryte lub ukryte.

Odkryte – gdy mamy w ręce dwa, nie ujawnione wcześniej w innym układzie kamienie, z których chcemy stworzyć sekwencję, a gracz po naszej lewej stronie właśnie wyrzuca potrzebny nam kamień. Wtedy mówi się Chi i zabiera się ten kamień do układu. Wykłada się wszystkie trzy kamienie, tak by wszyscy widzieli zameldowany układ. W tym momencie pozbywamy się nadmiarowego kamienia i gra toczy się dalej.

Trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy wziąć kamień do Chi ze zrzutki naszego poprzednika, a ktoś inny chce w tym samym czasie ten sam kamień do Punga lub Konga, to on ma pierwszeństwo.

Ukryte – gdy mamy w ręce dwa nieujawnione wcześniej kamienie, z których chcemy stworzyć sekwencję, i podczas naszej kolejki biorąc kamień z Muru, otrzymujemy trzeci, potrzebny kamień. Nie ujawniamy tego układu.

Para (głowa, oczy)

Para to dwa takie same kamienie. Pozostaje ona zawsze ukryta. Możemy ją wykorzystać do tworzenia innych układów lub pozostawić jako parę wymaganą do wygranej. Tworzymy ją, gdy dobierzemy drugi taki sam kamień z Muru. Jedyny przypadek, w którym możemy utworzyć parę z kamienia ze zrzutki, to deklaracja wygranej (posiadamy już cztery układy po 3 lub 4 kamienie i brakuje nam właśnie pary).

Oznaczanie meldunków

Podczas meldowania układów, gracz biorący kamień ze zrzutki obraca odpowiedni kamień, zaznaczając, od kogo była wzięta zrzutka do meldowanego układu.

Zameldowane Chi, zameldowany Pung 6k (kamień wzięty od gracza z przeciwka), zameldoany Pung 2b (kamień wzięty od gracza z prawej)

Uwaga! Nie można zgłosić Konga w tej samej kolejce, w której się meldowało Punga lub Chi. Można to zrobić dopiero po ponownym wzięciu przez siebie kamienia z Muru.

Kamienie bonusowe

Gdy wśród kamieni są jakieś bonusowe – Kwiaty czy Pory Roku, wykłada się je, tak by inni je widzieli. Każdy gracz wykłada kamienie bonusowe w sposób widoczny między swoją ścianą a kamieniami swojej ręki. Następnie po wyłożeniu swoich kamieni bonusowych, dobiera z końca Muru odpowiednią liczbę kamieni za kamienie bonusowe. Gdyby w czasie rozgrywki gracz otrzymał z Muru kamień bonusowy, wykłada go od razu i dobiera kamień dodatkowy z końca Muru. Przypomnijmy, kamienie bonusowe nie tworzą układów. Dają tylko w sposób losowy dodatkowe punkty, nie można ich wliczać do obowiązkowego minimum 8 punktów, potrzebnych do zgłoszenia wygranej.

Początek rozgrywki.

Rozgrywkę rozpoczyna Wschód, który zaczyna od pozbycia się czternastego – nadmiarowego kamienia. Wykłada go przed sobą, wewnątrz Muru. Nie deklaruje się słownie wyrzucanych kamieni.

Gdy żaden z pozostałych graczy nie zdecyduje się na wzięcie zrzutki (i tym samym zameldowanie jakiegoś układu), następny gracz – czyli Południe – bierze kamień z początku Muru. Zrzutka staje się wtedy martwym kamieniem i już nie bierze udziału w dalszej grze.

Teraz Południe ma czternaście kamieni, więc musi zdecydować, który zostawić, a którego się pozbyć. Wyrzuca niepotrzebny dla siebie kamień przed siebie wewnątrz Muru. Gdy żaden z pozostałych graczy nie zdecyduje się na wzięcie zrzutki i tym samym zameldowanie jakiegoś układu, następny graczy – czyli Zachód – bierze kamień z początku Muru.

Teraz Zachód, mając czternaście kamieni, musi zdecydować, którego się pozbyć. Dalej, następny ruch przebiega analogicznie w przypadku Północy.

Meldunek układu czy zgłoszenie wygranej powinno odbyć się w przeciągu 3 sekund.

Po wzięciu kamienia z Muru, ze zrzutki, czy deklaracji kamienia bonusowego, gracz musi wykonać swój ruch (wyrzucić nadmiarowy kamień) w przeciągu 10 sekund. Kamień należy najpierw odsłonić „w swojej ręce”, a potem położyć wewnątrz muru.

Należy zachować porządek na stole. Każdy z graczy wykłada swoje zrzutki przed sobą w kolejności wyrzucania, od lewej do prawej, układając je w rzędach po sześć kamieni każdy. Pierwszy rząd wyrzucanych kamieni jest układany bliżej środka stołu, następne coraz bliżej krawędzi.

Przypomnijmy – Kolejność brania kamieni przez graczy: E S W N. Kolejność graczy jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. Kamienie znikają zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Podczas gry mogą zdarzyć się różne nieprawidłowości i faule. Mogą to być nieprawidłowe meldunki, błędne zgłoszenia wygranej, odsłanianie kamieni czy inne przewinienia. Gracz, który łamie zasady czy ustalenia może być ukarany ostrzeżeniem, karą punktową, brakiem możliwości zgłoszenia wygranej w danej rozgrywce lub nawet zakazem uczestnictwa w zawodach. Przewinienia i najczęściej stosowane kary znajdziesz tutaj.

Gdy graczowi brakuje już tylko jednego kamienia do zgłoszenia wygranej, mówi się, że taki gracz czeka. W zależności od tego, do jakich kombinacji potrzebujemy kamienia, można takie czekanie podzielić na:

  • Pojedyncze (Single wait) – do pary. Posiadając jeden kamień – czekanie na drugi, który utworzy parę (w takim przypadku kamienie 2,3,4,5 i czekanie na 2 lub 5 – to jest czekanie do pary, nie może być traktowane jako otwarte (open wait));
  • Podwójne (Double set wait) – do układu, posiadając dwie pary – czekanie na kamień, który utworzy z jednej z nich Pung;
  • Skrajne (Edge wait) – przy Chow – uzupełnienie tylko z jednej strony (np. 3 do 1,2 lub 7 do 8,9);
  • Otwarte (open wait) – przy Chow – uzupełnienie z jednej i drugiej strony (np. 2 lub 5 do 3,4);
  • Zamknięte (closed wait) – przy Chow – środkowy kamień do uzupełnienia (np. 4 do 3,5).

Czekania oczywiście można łączyć ze sobą w bardziej złożone. Im więcej kamieni będzie dawało nam wygraną, tym większe będzie prawdopodobieństwo uzyskania takiego kamienia. Za trudniejsze do skompletowania czekania gracz może zyskać dodatkowe punkty. Punkty za poszczególne czekania można znaleźć w zestawieniu rąk i przypisanych im punktów.

Zakończenie

« Poprzednia – Przygotowanie

Dalej – Zakończenie »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.