Przygotowanie

Kompletny zestaw kamieni do odmiany chińskiej turniejowej

W grze używa się 136 kamieni podstawowych:

  • 1-9 kółka,
  • 1-9 bambusy,
  • 1-9 znaki,
  • Wiatry,
  • Smoki,

ośmiu kamieni bonusowych:

  • 4 kamienie Kwiatów,
  • 4 kamienie Pór Roku,

w sumie 144 kamienie i dwóch kości.

Losowanie miejsc i wiatrów odbywa się przed grą, w ustalony wcześniej sposób (np. przez ciągnięcie losów).

Mieszanie kamieni
Kamienie odwraca się znakami do dołu i miesza. W mieszaniu biorą udział wszyscy gracze. Podczas oficjalnych turniejów, gdzie jest obecny sędzia i stwierdzi on, że kamienie są dobrze pomieszane, może nakazać mieszać dalej lub samemu pomieszać kamienie.

Budowa Muru
Każdy z graczy buduje przed sobą mur – ścianę złożoną z dwóch warstw kamieni, ustawionych na sobie.  Ściana składa się z 18 par kamieni. Następnie dosuwa się ściany do siebie końcami tak, by tworzyły kwadrat.

Ułożony Mur – 18 par kamieni

Przerwanie muru
Najpierw wyznacza się miejsce, w którym będzie przerywany mur. Gracz na pozycji Wschodu rzuca kośćmi. Odlicza sumę wyrzuconych oczek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, rozpoczynając od siebie. Wylosowany gracz rzuca ponownie kośćmi. Sumuje liczbę wyrzuconych oczek przez Wschód i przez siebie. Wschód odlicza sumę oczek dwóch rzutów na swojej ścianie, rozpoczynając od jej prawej strony. Robi przerwę w murze między ostatnią odliczoną parą a resztą muru. Nie wyznacza się Martwego Muru.

Przykładowy rzut – Wschód wyrzucił 4

Po wyrzuceniu przez Wschód 4, po odliczeniu, drugi rzut wykonuje Północ. Wyrzuca 5. Sumujemy 4+5=9. Przerwanie Muru następuje po 9. odliczonej parze kamieni.

Rozdanie kamieni
Wschód bierze dwie pary kamieni z lewej strony przerwania. Następnie kolejne dwie pary bierze Południe, potem Zachód i Północ. Branie kamieni odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Gracze biorą po dwie pary kamieni do momentu, aż będą mieli w ręku po 12 kamieni. Następnie Wschód bierze pierwszy i trzeci kamień z wierzchu muru. Pozostali gracze biorą po jednym kamieniu. Wschód ma 14 kamieni, a każdy z pozostałych graczy po 13.

Początek i koniec Muru.

W trackie brania kamieni. Wschód po raz kolejny bierze 2 pary kamieni.

Gracze mogą sobie poukładać kamienie, które mają w ręku, tak jak im jest wygodnie. Gdy któryś z graczy ma w ręku kamienie kwiatów czy pór roku, ujawnia je i wykłada między swoją ręką a murem. Następnie bierze za nie dodatkowe kamienie z końca muru (na prawo od przerwania).

Kamienie są brane w odpowiedniej kolejności: E S W N. Wschód bierze 2 kamienie, reszta po 1.

Zadeklarowany przez Wschód kamień bonusowy i dobranie dodatkowego kamienia z końca Muru.

Przypomnijmy – nie występuje Martwy Mur. Gra toczy się do zgłoszenia przez gracza wygranej lub do wyczerpania wszystkich kamieni w murze.

Od momentu otrzymania wszystkich kamieni (i ich ewentualnego poukładania rodzajami) i wymiany kamieni bonusowych do pierwszej zrzutki Wschodu powinno minąć nie więcej niż 20 sekund.

Czas jednej gry (4 rundy) ustala się zazwyczaj na nie więcej niż 150 minut. Gdy do końca wyznaczonego czasu pozostaje kwadrans, sędzia powiadamia o tym uczestników. Gdy czas minie, gra jest natychmiast przerywana, a z nie zakończonej rundy nie liczy się punktów.

« Poprzednia – Wstęp do MRC

Dalej – Rozgrywka »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *