Kary

Odpowiedzialność za Trzy Duże Smoki i Cztery Duże Wiatry

Odpowiedzialność za uzyskanie bardzo wysoko punktowanej wygranej (Yakuman) przez przeciwnika spada na gracza wyrzucającego potrzebny kamień. Jeśli wyrzuci się Smoka, który zostanie zameldowany jako trzeci Pon do Dai Sangen (Trzech Dużych Smoków – Trzy Pony/Kany Smoków) lub Wiatr, który zostanie zameldowany jako czwarty Pon do Dai Suushii (Czterech Dużych Wiatrów – Cztery Pony/Kany Wiatrów), to wtedy przy wygranej:

  • Tsumo (zwycięstwo z Muru) –  całkowite „koszta” złożenia takiego zestawu ponosi gracz, który wyrzucił w/w kamień;
  • Ron (któryś z graczy wyrzucił kamień kompletujący wygraną – czyli inne układy przy zameldowanych już Dai Sangen (Trzech Dużych Smokach) lub złożenie pary przy Dai Suushii (Czterech Dużych Wiatrach)  – dzieli się odpowiednio „koszta” na wszystkich (wg. punktacji za stworzenie Yakumana) .

Kary

W przypadku poważnych błędów czy przewinień rozgrywka jest przerywana i powtarzana. Nakładana jest wtedy kara  – chombo na gracza, który dopuścił się przewinienia. Jeśli jeden z graczy popełnił błąd, a drugi w tym czasie ogłosił wygraną, kara nie jest nakładana. Kara chombo wynosi zawsze tyle samo – 4000 dla Wschodu, i 2000 dla pozostałych (wypłata tyle, co za Mangan). Przykład: gdy Wschód popełnił przewinienie, to płaci po 4000 każdemu z graczy.

Karane przewinienia:

  • błędne zgłoszenie wygranej (np. zgłoszenie wygranej nie posiadając wymaganej wartości minimum 1 Han – brak Yaku),
  • deklaracja Riichi, gdy nie jest się w tenpai (może być zweryfikowane tylko, gdy rozgrywka będzie nierozstrzygnięta)
  • złożenie nieprawidłowego Kana po deklaracji Riichi (może być zweryfikowane tylko, gdy rozgrywka będzie nierozstrzygnięta)
  • odsłonięcie ponad pięciu kamieni z Muru lub ręki przeciwnika
  • zameldowanie układu, gdy ręka gracza jest uznana za martwą

W przypadku przerwania rozgrywki i nałożenia kary chombo, zastawy Riichi wracają do deklarujących. Następuje ponowne rozdanie kamieni.

Inną karą stosowaną za mniejsze przewinienia może być tak zwana martwa ręka. Gracz, którego ręka jest uznana za martwą, nie może zadeklarować wygranej ani zameldować żadnego układu, co prowadzi też do tego, że nigdy nie będzie w tenpai.

Przewinienia karane martwą ręka:

  • zła liczba kamieni w ręce,
  • odsłonięcie kilku kamieni z Martwego Muru lub ręki przeciwnika,
  • błędna deklaracja układu (Kan, Pon, Chi).
« Poprzednia – Przykłady punktacji…

Dalej – Słownik »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.