Przygotowanie

Wybór Wiatrów i miejsc

Podczas turniejowych rozgrywek miejsca są losowane wcześniej. Przy grze towarzyskiej można użyć metody współczesnej – prostej lub chińskiej tradycyjnej – nieco bardziej skomplikowanej.

Najczęściej jest to ułożenie kamieni czterech Wiatrów znakami do dołu. Każdy z graczy bierze jeden kamień.

Miejsce przy stole jest uzależnione od wylosowanego Wiatru. Warto zwrócić uwagę, że układ wiatrów nie jest taki, jak powszechnie znany. Na prawo od Wschodu siedzi Południe, dalej Zachód, dalej Północ. Kierunek gry jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Metoda tradycyjna

Na początku gracze siadają przy stole na przypadkowych miejscach. Następnie rzuca się dwiema kostkami. Nie jest ważne, kto to zrobi, lecz uprzejmością ze strony graczy będzie, jeśli uczyni to na przykład gospodarz spotkania.

Następnie rzucający, rozpoczynając od siebie, odlicza  sumę wyrzuconych oczek PRZECIWNIE do ruchu wskazówek zegara. Wylosowany gracz zostaje „tymczasowym Wschodem”.

Kładzie się na stole wymieszane cztery kamienie Wiatrów, znakami do dołu. Układa się je w linię, dodając na początku szeregu odkryty kamień ze znakiem nieparzystym, a na końcu z parzystym.

linia losowania wiatrów

Ułożone kamienie do losowania wiatru

linia 2

Dla zobrazowania odkryliśmy kamienie wiatrów, normalnie są one zakryte

„Tymczasowy Wschód” rzuca dwiema kostkami i odlicza – rozpoczynając od siebie – sumę wyrzuconych oczek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wyznacza w ten sposób gracza, który pierwszy będzie brał kamień Wiatru.

Gdy suma będzie nieparzysta – wylosowany gracz bierze kamień Wiatru z końca nieparzystego, gdy parzysta – z parzystego. Kolejni gracze biorą po jednym kamieniu Wiatru. Gracz, który wylosował Wschód, siada na miejscu przypisanym Wschodowi, reszta na odpowiednich miejscach wylosowanych Wiatrów.

Na zakończenie „ceremonii” obecny Wschód decyduje, kto rozpocznie grę i będzie ostatecznym Wschodem. Rzuca dwiema kostkami i sumując wyrzucone liczby, odlicza, rozpoczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wylosowany gracz zostaje ostatecznym Wschodem i rozpoczyna grę. Gracz po jego prawej stronie zostaje Południem, kolejny Zachodem, gracz po lewej – Północą.

Druga metoda tradycyjna

Można też użyć innej metody: wybiera się 4 kamienie czterech Wiatrów i kamień Białego Smoka. Miesza się je i kładzie przed graczami. Kamienie Wiatrów wyznaczają graczom wiatry, które będą reprezentować; Biały Smok określa miejsce, gdzie usiądzie Wschód.
Gracze ciągną kamienie. Gdy któryś z graczy wylosuje Białego Smoka, ciągnie jeszcze jeden kamień. Gdy Biały Smok nie został wylosowany, ostatni z ciągnących bierze piąty kamień. Gracz będący Wschodem siada na miejscu gracza, który wylosował Białego Smoka, pozostali gracze siadają w odpowiadających im miejscach: Południe po prawej stronie Wschodu, Zachód naprzeciw, Północ po lewej stronie Wschodu.
Następnie wybiera się pierwszego Rozdającego. Wschód rzuca kośćmi i odlicza sumę wyrzuconych oczek, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gracz, na którego wskazało losowanie, rzuca ponownie kośćmi. Następnie odlicza sumę wyrzuconych oczek, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gracz, na którym zakończył odliczanie zostaje ostatecznie Wschodem. Pozostali gracze stają się odpowiednimi Wiatrami, w stosunku do Wschodu, zgodnie z kierunkiem gry (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara): na prawo Południe, dalej Zachód i Północ.

Liczmany

Na początku gry każdy z graczy otrzymuje 25 000 punktów. Oznacza się je odpowiednimi liczmanami.

Patyki mają różną wartość punktową i liczbę kropek w różnych kolorach:

  • czerwono-zielone – 10 000;
  • czerwone pięć kropek – 5000;
  • czerwone jedna kropka – 1000
  • czarne osiem kropek – 100

Dla każdego wyznacza się:

  • 1×10 000;
  • 2×5000;
  • 4×1000;
  • 10×100

Liczmany: 10000, 5000, 1000 i 100 punktowy

Budowa Muru

Na początku odwraca się kamienie znakami do dołu i energicznie miesza. Gdy kamienie będą już wystarczająco pomieszane, gracze budują mur. Każdy buduje swoją ścianę złożoną z 17 par kamieni. Następnie łączy się ściany tak, by tworzyły kwadrat.

Przerwanie Muru

Gracz będący Wschodem rzuca dwiema kostkami. Następnie odlicza zsumowaną wyrzuconą liczbę oczek, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gracz, na którym zakończono licznie przerywa Mur, odliczając na swojej ścianie liczbę wyrzuconych oczek – zaczynając od prawej strony, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zatrzymując się na ostatniej odliczonej parze, gracz robi małą przerwę w Murze.

Martwy Mur

Czternaście kamieni na prawo od przerwania to Martwy Mur. Dobiera się z niego kamienie za Pory Roku (jeśli są w użyciu)  lub zgłoszone Kany (Kongi).

Dora

Ustala się tak zwany Wyznacznik Dory. Odkrywa się trzeci kamień, odliczając w prawo od przerwania, w górnym rzędzie Martwego Muru. Wskazuje on na kamień, który będzie Dorą. Kamień Dora stanowi dodatkowy bonus – każdy kamień Dory daje dodatkowego Hana (zwanego także mnożnikiem lub dużym punktem, a w niektórych innych odmianach podwojeniem) w przypadku wygranej (taką samą rolę mają ewentualne późniejsze: Kandora – dora odkrywana za zgłoszonego Kana; Uradora – kamień pod Dorą i Urakandory – kamienie pod Kandorami – brane pod uwagę w przypadku gdy gracz deklarujący Riichi wygra – ale o tym później). Gdy Wyznacznikiem Dory jest któryś z kamieni od 1 do 9, Dorą będzie następny kamień w kolejności występowania, czyli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1.

Przykład:

wyznacznik Dory: 3 sou (bambus) – 4 sou (bambus)
wyznacznik Dory: 7 pin (kółko) – 8 pin (kółko)
wyznacznik Dory: 9 man (znak) – 1 man (znak)

W przypadku Wiatrów kolejność jest następująca:

Wschód – Południe – Zachód – Północ – Wschód
(Ton – Nan – Sha – Pei – Ton)

W przypadku Smoków kolejność jest następująca:

Zielony – Czerwony – Biały – Zielony
(Hatsu – Chun – Haku – Hatsu)

Martwy Mur z wyznacznikiem Dory

Innym, szczególnym przypadkiem Dory są tzw. Czerwone Piątki – Akadora. Użycie ich nie jest obowiązkowe. Liczbę czerwonych piątek, biorących udział w grze, gracze ustalają na samym początku gry. Każdy kamień czerwonej piątki w układzie, w przypadku wygranej, daje dodatkowego Hana.

Warto zaznaczyć, że Dora i Akadora to są dodatkowe Hany. Nie dają one Yaku – czyli zestawu posiadającego wartość potrzebną do zgłoszenia wygranej (o tym w Zakończeniu).

Rozdanie

Po wyznaczeniu Dory następuje rozdanie kamieni. Wschód bierze pierwsze cztery kamienie na lewo od przerwy w Murze. Następnie Południe bierze kolejne cztery kamienie, potem Zachód robi to samo, na końcu Północ. Gracze robią tak trzy razy. Za czwartym razem biorą tylko po jednym kamieniu. Wschód dodatkowo bierze jeszcze jeden kamień. Gracze mają teraz po trzynaście kamieni, a Wschód ma ich czternaście. Można uporządkować sobie kamienie w ręce, ustawiając je rodzajami lub w wygodnej dla siebie kolejności.
Kamienie podczas rozdania brane są zgodnie z ruchem wskazówek zegara, lecz kolejność biorących je graczy jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara.

« Poprzednia – Wstęp

Dalej – Rozgrywka »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.