Riichi dla 3 graczy

Riichi dla trzech graczy jest szybszą odmianą japońskiego klasycznego mahjonga. Nadaje się doskonale do rozgrywek hazardowych. Przebieg gry jest bardziej dynamiczny, szybciej i prościej przeprowadza się rozliczenia.

Prezentowana tutaj odmiana jest jedną z odmian trzyosobowego mahjonga. Opisano ją dokładnie po angielsku na stronie http://www.japanese-mahjong.com/3pmjintro.html

Istnieje możliwość, by w grze uczestniczyło czterech lub pięciu graczy. Gracz siedzący na miejscu Północy czy piąty gracz nie biorą udziału w rozdaniu. Jeden z nich wchodzi do gry po zmianie Wiatrów.

Ponieważ gra przebiega w zasadzie tak samo jak Riichi dla czterech graczy, wymienimy tu tylko różnice.

Kamienie

Do gry używa się mniejszej liczby kamieni. Nie biorą udział w grze kamienie manzu (znaki) od 2 do 8 (zwykłe).

Kamienie w grze:
1 i 9 manzu (znak);
1-9 pinzu (kółka);
1-9 souzu (bambus);
Wiatry,
Smoki,
(opcjonalnie czerwone piątki lub/i Pory Roku)

Do losowania używa się jednej kostki.

Pula na początek

Każdy z graczy rozpoczyna grę z 35 000 lub 45 000 punktami. Aby wygrać, na końcu gry zwycięzca musi ugrać powyżej 50 000 punktów.

Rundy

Rozgrywa się zazwyczaj dwie rundy: Wschodu i Południa. Rundę Zachodu rozpoczyna się, gdy żaden z graczy nie ugrał powyżej 50000 punktów.

Losowanie wiatrów

Do losowania miejsc używa się trzech kamieni Wiatrów: Wschodu, Południa i Zachodu. Każdy z graczy bierze jeden kamień. Na prawo od Wschodu siada Południe, a naprzeciw Zachód.

Gdy udział bierze pięciu graczy, przy losowaniu miejsc używa się czterech wiatrów i nieparzystego kamienia. Gracz, który nie wylosował żadnego z Wiatrów, nie zajmuje miejsca przy stole. Gracz będący Północą siedzi przy stole, lecz nie bierze udziału w grze.
Gdy wiatry się zmieniają Oya (Rozdający) traci swoją pozycję: przy czterech graczach zajmuje pozycję Północy; przy pięciu – opuszcza miejsce przy stole.

Budowa  muru

Po wymieszaniu kamieni, każdy z graczy buduje swoją ścianę złożoną z par kamieni, po dwa kamienie ułożone na sobie. Ściana ma długość 18 par. Mur ma kształt kwadratu bez jednej ściany.

Początkowe ustawienie

 

Wybór Dealera (Oya)

Wschód rzuca kością i odlicza wyrzuconą liczbę oczek, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wybrany gracz rzuca jeszcze raz i odlicza wyrzuconą liczbę oczek, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wybrany gracz zostaje Rozdającym (Oya).

Przerwanie muru

Oya rzuca kością. Odlicza wyrzuconą liczbę oczek, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wybrany gracz odlicza na swojej ścianie, od prawej strony, liczbę oczek wyrzuconą przez Oya i robi małą przerwę między ostatnią odliczoną parą a następną. Od przerwy odlicza pięć kamieni i odwraca górny piąty kamień (Dora).

 

Przerwany mur, wyznaczona dora i rozdane kamienie

 

Martwy mur i wyznacznik dory

Dora

„Działanie” wyznacznika Dory w martwym murze jest takie samo jak w grze na 4 graczy. Dodatkową Dorą jest wiatr Północ (Pei).  W „dłuższej” części martwego muru jest 10 kamieni, ale tylko 8 z nich może być wziętych. 4 mogą być wzięte, by zastąpić Północ (Pei) zgłoszoną jako Dorę, pozostałe 4 – jako kamienie dodatkowe za zgłoszone Kany.

Północ (Pei)

Północ może być zgłoszona jako Dora. Odkłada się ją wtedy na bok, jawnie, i dobiera się dodatkowy kamień z martwego muru (z części, z której dobiera się kamienie za kany). W przypadku wygranej, za każdą zgłoszoną Północ – dorę otrzymuje się dodatkowego Hana. Gdy podczas gry zostaną zgłoszone jako Dora wszystkie 4 kamienie, Północy (niekoniecznie u jednego gracza), ujawnia się dodatkowy wyznacznik Dory w Martwym Murze.
Nie ma obowiązku zgłaszać Północy jako Dory. Można na przykład użyć Północy do budowania 13 Sierot, można także wyrzucić jako bezpieczny kamień przy zadeklarowanym Riichi. Przy podejrzeniu czekania przez innych graczy i ujawnionych trzech Północach, można jej nie ujawniać, by nie spowodować odkrycia dodatkowej Dory w  Martwym Murze i powiększenia zysków przeciwnika.

 

Północ zadeklarowana jako dora

 

Północ zadeklarowana jako dora i dobrany kamień z martwego muru

Rozgrywka

Nie wolno meldować Chi.Można oczywiście budować sekwencje, ale tylko z kamieni otrzymanych z Muru.

Zmiana wiatrów

Wiatry zmieniają się (o jeden w prawo) gdy wygra inny gracz niż Oya. W przypadku nierozegrania rozdania, nawet gdy Oya nie był w Tenpai, Wiatry się nie zmieniają.

Punkty

Nie oblicza się małych punktów (Fu). Zlicza się wszystkie uzyskane Han: uzyskane Yaku (wartość układu), dory, Północe zgłoszone jako dory, ewentualne czerwone piątki czy Pory Roku.

Uwaga: Otwarcie ręki powoduje redukcję wartości układu o 1 han. Ron także powoduje redukcję o 1 han.  Nie dotyczy to Ponów/Kanów Smoków czy „aktywnych” Wiatrów (Wiatru rundy/gracza), a także Hanów za rodzaj zwycięstwa (Riichi, Menzen Tsumo, Rabunek Kana, wygrana ostatnim kamieniem, Ippatsu, wygrana dodatkowym kamieniem). W przypadku Tanyao, gdy możliwa jest także inna wygrana, a gracz złoży Tanyao przez Ron – układ traci wartość. Gdy brak jest innej wygranej w ręce, jak tylko Tanyao – układ w przypadku Rona nie traci wartości.
Niektóre ręce nie tracą jednak wartości: Sanankou (trzy zamknięte Pony), Sankantsu (trzy Kany), Suukantsu (cztery Kany), Daisangen (duże Smoki), Paarenchan (dziewiąte  zwycięstwo z rzędu).

Płatności odczytuje się z poniższej tabeli.

Gra kończy się zazwyczaj po rundzie Południa. Rundę Zachodu rozgrywa się, gdy żaden z graczy nie ugrał powyżej 50 000 punktów.

Płatności

Han Ron:
Oya dla Ko
Ron:
Ko dla Oya
Tsumo:
Ko/Oya dla Ko
Tsumo:
Ko dla Oya
(50/50)
3 1000 1500 300/500 1000
4 2000 3000 500/1000 2000
5 4000 6000 1000/2000 4000
6-7 Mangan 8000 12000 2000/4000 8000
8-9 Haneman 12000 18000 3000/6000 12000
10-12 2x Mangan 16000 24000 4000/8000 16000
13-15 3x Mangan 24000 36000 6000/12000 24000
Yakuman 32000 48000 8000/16000 32000
2x Yakuman 64000 96000 16000/32000 64000
3x Yakuman 96000 144000 24000/48000 96000

Zestawienie Yaku

Nazwa japońska Nazwa polska opis
Yaku warte 1 Han
Riichi zamknięta ręka, zastaw 1000 punktów. +1 han za wygraną w nieprzerwanej kolejce (Ippatsu). Daburu Riichi: +1 han za wygraną w pierwszej kolejce rozdania.
Menzen Tsumo zamknięta ręka zamknięta ręka, zwycięstwo z muru
Tanyao same zwykłe same kamienie zwykłe (od 2 do 8). Nie można wygrać przez Ron.
Pinfu same chi same chi, niepunktowana para. Wygrana na czekaniu otwartym. Nie można wygrać przez Tsumo.
Iipeikou dwa takie same chi. Nie można zrobić jednego z chi przez Ron.
Yakuhai/Hanpai pon/kan smoka/wiatru rundy/gracza (Północ nie może być Yakuhai)
Rinchan Kaihou dodatkowym kamieniem,
na dachu
wygrana dobranym kamieniem za zgłoszonego kana
Chan Kan rabowanie kana wygrana przez rabunek kana
Haitei z dna morza wygrana ostatnim kamieniem z muru
Yaku warte 2 Han
Chii Toitsu siedem par siedem różnych par
Itsu, Ichitonkan Strit trzy chi po kolei w jednym rodzaju (123,456,789)
Chanta zewnętrzna ręka każdy układ zawiera kamień skrajny lub honor.
Sanrenkou trzy takie same chi (trzy pony po kolei)  ?
San Ankou trzy zamknięte pony trzy zamknięte pony. Może zawierać zamkniętego Kana. Czwarty układ nie musi być zamknięty. Nie można wygrać przez Ron.
San Kantsu trzy kany trzy kany
Toitoi Hou bez chi cztery pony/kany i para
Yaku warte 3 Han
Honitsu pół kolor kamienie jednego rodzaju i honory
Iisoosanjyun trzy takie same chi (trzy pony po kolei). Zawiera sanankou. ?
Junchan Taiyai skrajne w każdym układzie każdy układ zawiera kamień skrajny. Musi być przynajmniej jedno chi.
Ryan Peikou dwa razy dwa takie same chi (2x Iipeikou)
Yaku warte 4 Han
Shou Sangen małe trzy smoki dwa pony/kany smoków i para trzeciego
Yaku warte 5 Han
Honroutou skrajne i honory układy złożone z samych honorów i kamieni skrajnych
Yaku warte 6 Han
Chinitsu kolor ręka z kamieni jednego rodzaju bez honorów
Yakuman
Kokushimusou trzynaście sierot po jednym z każdego wiatru, każdym smoku i każdym skrajnym. Jeden z tych kamieni w parze.
Chuuren Pooto dziewięć bram ręka złożona z kamieni jednego rodzaju 1112345678999 i jakikolwiek z tych kamieni jako czternasty
Chiho błogosławieństwo ziemi wygrana z muru w pierwszej nieprzerwanej kolejce
Renho błogosławieństwo człowieka wygrana zrzutką w pierwszej nieprzerwanej kolejce
Suu Ankou cztery zamknięte układy cztery zamknięte pon/kan. Wygrana ze zrzutki dozwolona tylko przy pojedynczym czekaniu do pary.
Za czekanie do pary dodaje się kolejnego Yakumana.
Suu Kantsu cztery kany cztery kany
Ryuu Iisou same zielone ręka złożona z samych „zielonych” kamieni: sou: 2,3,4,6,8 i zielony smok
Chinrouto same skrajne ręka złożona z samych kamieni skrajnych
Tsuu Iisou same honory ręka złożona z samych honorów
Dai Sangen trzy duże smoki trzy pony/kany smoków
Shou Suushii cztery małe wiatry trzy pony/kany wiatrów i para czwartego wiatru
Dai Suushii cztery duże wiatry cztery pony/kany wiatrów.
Suurenko cztery układy z jednej rodziny w sekwencji (np. 222,333,444,555)
Paarenchan 9. zwycięstwo Ten sam gracz jest Wschodem od 8 rund. W 9. rundzie do zwycięstwa nie potrzebuje Yaku. Wygrana jest automatycznie Yakumanem.
2x Yakuman
Kokushimusou trzynaście sierot po jednym z każdego wiatru, każdym smoku i każdym skrajnym. Jeden z tych kamieni w parze. Do podwójnego Yakumana nie można mieć w zrzutce żadnego z w/w kamieni i nie można mieć zadeklarowanej Północy jako Dora.
Suuankou tanki cztery zamknięte układy i czekanie cztery zamknięte układy, wygrana na czekaniu pojedynczym do pary
3x Yakuman
Tenho błogosławieństwo nieba Wschód wygrywający przy rozdaniu kamieni
Chuuren Pooto dziewięć bram ręka złożona z kamieni jednego rodzaju 1112345678999 i jakikolwiek z tych kamieni jako czternasty. Czekanie na którykolwiek z w/w kamieni. Żaden z w/w kamieni nie może być wcześniej wyrzucony.


* Kursywą zaznaczono ręce zamknięte.
* Pogrubieniem zaznaczono ręce, które nie tracą wartości po otwarciu ręki.

 1. Z tego, co mi wiadomo, powyższy wariant nie jest zbyt popularny, ale chyba jako jedyny był opisany po angielsku.

  Gra dla 3 graczy nie ma aż tak wielu zmian w porównaniu z grą czteroosobową. Oto najważniejsze zmiany:

  W grze nie biorą udziału kamienie manzu (znaki) od 2 do 8.

  Wygrana przez tsumo jest mniej warta, bo to, co powinien zapłacić 4. gracz po prostu przepada. Inni tego nie rekompensują. Wygrana przez ron rozliczana jest normalnie.

  Północ jest kamieniem specjalnym, ale możemy go użyć normalnie lub w swojej kolejce odłożyć z boku mówiąc „dora”, „kita”, lub cokolwiek innego, by zgłosić kamień bonusowy. Wtedy traktowany jest on jako dodatkowy fan. Musimy też uzupełnić naszą rękę, więc dobieramy kamień z martwego muru.

  Martwy mur jest „odwrotny” – ma 8 kamieni (4 kolumny) po lewej stronie wskaźnika dory i tylko 4 kamienie (2 kolumny) po prawej (odwrotnie niż w czteroosobowym – gdy dobieramy kamienie to martwy mur jest uzupełniany tak jak po kan). Jak niektórzy podają, NIE ODKRYWA SIĘ dodatkowego wskaźnika dory, gdy zostaną zameldowane wszystkie cztery Północe, bo zaburzyłoby to równowagę martwego muru.

  Jeśli wskaźnikiem dora jest Zachód, Północ, jako odłożona dora NIE JEST podwójną dorą). Północ może być dorą, jeśli mamy ją na ręce jako grupę kamieni.

  Punktacja i wartości yaku pozostają bez zmian, jak w grze czteroosobowej.

  PS. Dziękuję Szymonowi za wyjaśnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.