Przygotowanie

Ustalenie miejsc

Można zastosować klasyczną metodę z wersji chińskiej tradycyjnej – układając rząd kamieni z Wiatrów, parzystego i nieparzystego. Różnica jest tylko taka, że rzuca się trzema kostkami.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć prostszej metody, np. bardziej współczesnej: układa się kamienie czterech Wiatrów znakami do dołu. Każdy z graczy losuje jeden kamień i zajmuje miejsce jemu przypisane.

Miejsce przy stole jest uzależnione od wylosowanego Wiatru. Przypominamy, że układ wiatrów nie jest taki, jak geograficzny. Na prawo od Wschodu siedzi Południe, dalej Zachód, dalej Północ. Kierunek gry jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Budowa Muru

Kamienie są mieszane. Następnie buduje się Mur. Gdy używa się bonusowych kamieni (czterech Kwiatów i czterech Pór Roku – razem osiem kamieni) ściana Muru ma 18 par kamieni, bez bonusowych – 17 par.

Można ułożyć Mur na dwa sposoby.

Pierwszy – ściana ułożona z kamieni w dwóch rzędach. Cztery ściany połączone w kwadrat. Wewnętrzny rząd jest tym „na wierzchu” – z niego najpierw bierze się kamień.

Drugi – ściany ułożone na kształt skrzydeł wiatraka.

Ułatwia to przesuwanie ściany w kierunku biorącego kamień z Muru. Kamienie do odmiany Hongkong są z reguły większe i niekiedy dość niewygodnie jest sięgać przez cały stół.

Przerwanie Muru

Tu według niektórych reguł sprawa jest na tyle uproszczona, że wszystkie czynności wykonuje osobiście Wschód. Oczywiście można postąpić według własnych ustaleń.
Rzuca on raz trzema kostkami i odlicza, na której ścianie wypada przerwanie, zaczynając od siebie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie sam odlicza wyrzuconą liczbę oczek na ścianie, na którą wskazało odliczanie od PRAWEJ i robi przerwę w Murze.

Martwy Mur

Występowanie Martwego Muru jest kwestią do uzgodnienia. Często on nie występuje – gra się do wyczerpania wszystkich kamieni. Kamienie dodatkowe za zgłoszone Kongi czy Kamienie Bonusowe bierze się wtedy z końca Żywego Muru.
Gdy występuje, to od przerwy w PRAWO czternaście kamieni stanowi Martwy Mur (uzupełniany lub nie uzupełniany – do uzgodnienia).

Rozdanie kamieni

Rozdanie kamieni następuje tak samo, jak w innych odmianach. Od przerwy w LEWO (niektóre warianty – rozdanie kamieni  w prawo), po 4 kamienie (dwie pary). Kamienie gracze biorą w kolejności  E->S->W->N. I tak do 12 kamieni w ręce każdego gracza. Potem w takiej samej kolejności gracze biorą po jednym kamieniu. E bierze dodatkowy, 14. kamień.

Poszczególne Kwiaty/Pory roku są przypisane do Wiatrów tak jak w innych odmianach.

Z kompletem kamieni w ręce możemy rozpocząć rozgrywkę.

« Poprzednia – Old Style

Dalej – Rozgrywka »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.