XMJ cz. 3 – Układy specjalne

Kontynuujemy opis programu xmj (wcześniejsze wpisy: cz. 1, cz. 2). Tym razem przejrzymy układy specjalne, które program rozpoznaje. Są one opisane po angielsku w pliku http://mahjong.julianbradfield.org/rules.txt.

Możemy je spotkać także w wielu innych odmianach Mahjonga. Część z nich spotkamy w Riichi czy chińskiej turniejowej. Większość z nich, z podanymi przykładami, opisaliśmy w odmianie chińskiej tradycyjnej.

Złożenie układu specjalnego jest dość rzadkie, więc jest „uhonorowane” wysoką wygraną. Na niektóre z układów specjalnych składa się wiele mniejszych kombinacji, które znacznie podwyższają liczbę zdobytych punktów. Dlatego bardzo często ustala się Limit – maksimum punktów, które się otrzymuje za bardzo wysokie wygrane. Gdy gracz uzbiera wysoko punktowaną rękę, punkty powyżej limitu nie są brane pod uwagę. Xmj pozwala na ustalenie takowego limitu. Najczęściej jest to 1000 lub 2000 punktów. Można też limit wyłączyć i grać bez ograniczeń 🙂

13 Sierot... prawie złożone przez gracza Wschodu.

Układy specjalne:

1. Heaven’s Blessing – Błogosławieństwo Nieba: Wschód wygrywa kamieniami, które dostał w rozdaniu (żadnej zrzutki).

2. Earth’s Blessing – Błogosławieństwo Ziemi: Południe, Zachód lub Północ wygrywa pierwszym kamieniem wyrzuconym przez Wschód (pierwsza zrzutka).

3. Kong upon Kong – Kong na Kongu: dobranie kamienia dodatkowego za utworzenie Konga, tym kamieniem utworzenie następnego Konga, i wygrana kamieniem dodatkowym.

4. Four Kongs – Cztery Kongi: gracz ma w ręku 4 zgłoszone Kongi.

5. Buried Treasure – Zakopany skarb: wszystkie układy w ręce ukryte, bez żadnego chow.

6. The Three Great Scholars – Trzech Wielkich Mędrców: trzy układy 3 smoków, bez chow.

7. Four Blessings o’er the Door – Cztery Duże Wiatry: cztery układy czterech Wiatrów plus dowolna para.

8. All Honours – Same Honory: ręka złożona z kamieni Honorów (Wiatry i Smoki)

9. Heads and Tails: all terminals – Głowy i Ogony: Same Skrajne: ręka złożona tylko z kamieni Skrajnych (jedynki i dziewiątki)

10. Imperial Jade – Cesarski Nefryt: ręka złożona z „zielonych” kamieni (Zielony Smok i bambusy: 2,3,4,6,8)

11. Nine Gates – Dziewięć Bram: ręka złożona z kamieni jednej rodziny 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 i czekanie na  jakikolwiek kamień z tej rodziny.

12. Concealed Clear Suit – Ukryta czystość: ręka z kamieni jednej rodziny, wszystkie układy ukryte.

13. Thirteen Unique Wonders – Trzynaście Wyjątkowych Cudów (Trzynaście sierot): pojedynczo każdy wielki kamień (Honory i Skrajne) i dowolny z nich w parze.

Poniższe wygrane przy grze „w realu” są do uzgodnienia. Nie zawsze występują one w różnych odmianach, ale są dość często wymieniane. W xmj zostały one uwzględnione i można z nich korzystać (nie ma opcji ich wyłączenia).

14. Gathering Plum Blossom from the Roof – Zebranie kwiatu śliwy z dachu: wygrana kamieniem 5 kółek, dobranym z Martwego Muru.

15. Catching the Moon from the Bottom of the Sea – Wyłowienie księżyca z dna morza: wygrana kamieniem 1 kółka, jako ostatni kamień (kamień wyciągnięty z muru? kamień ze zrzutki?).

16. Scratching a Carrying Pole – Struganie tyczki: rabunek Konga, wygrana kamieniem 2 bambusy.

17. Wriggling Snake – Wijący się Wąż: 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 plus 2, 5 lub 8 z jednej rodziny.

18. East’s 13th consecutive Mah-Jong – 13 zwycięstw Wschodu: trzynaste z rzędu zwycięstwo gracza Wschodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.