Poprawiono zasady EMA Riichi

Dnia 4 lutego 2012 na stronie European Mahjong Association pojawiła się informacja o korekcie zasad Riichi stosowanych w Europie.

Zasady EMA Riichi po angielsku na stronach EMA

Chociaż Riichi to japońska odmiana Mahjonga, to istnieją różnice między zasadami rozgrywanymi w Japonii a obowiązującymi w Europie. Do najważniejszych europejskich cech należą: Tanyao (same kamienie zwykłe) musi być zamknięte; możliwy potrójny Ron; reguła kuikae-nashi (nie można zameldować Chii i wyrzucić od razu kamień, który tworzył to Chii); wymóg 2 Yaku przy wyłożonych 5 licznikach na stole. Te zasady znajdziemy wymienione w przedmowie do poprzednich „wydań” zasad EMA Riichi.

W nieco skorygowanych – zmiany są w sumie niewielkie – obecnych zasadach, znajdziemy dodatkowo parę ciekawostek:

  • zrezygnowano z podwójnych Yakumanów (z wyjątkiem Czterech Dużych Wiatrów)
  • podano przykłady punktacji rąk (uwzględniono także akadora – czerwone piątki)
  • dokładniej opisano błędy i kary
  • dodano dział o etykiecie i zachowaniach w czasie turniejów
  • zmieniono bonus wygranego (Uma) na +30000/+10000/-10000/-30000
  • uproszczono odsłanianie Kandory – odsłania się ją od razu, bez różnicy czy Kan jest zamknięty, otwarty czy późny.

Z innych różnic można także zauważyć:

  • w zestawieniu Yaku zapisane jest dodawanie Hana za układ zamknięty, podczas gdy w zasadach japońskich napotkamy raczej odjęcie Hana za otwarcie układu (redukcja wartości Yaku).
  • przy meldunkach dopuszczono określenia Pung, Kong i Chow na równi z Pon, Kan i Chii. Dla przykładu, w MCR (chińskie turniejowe) dopuszczono jedynie Chi, Pung, Kong lub Gang. Wspominamy o tym, bo niektórzy gracze wolą się trzymać japońskiego nazewnictwa.
  • przy określeniu Fan w nawiasie dopisano wyjaśnienie „double”, podczas gdy w Riichi Han nie jest stricte podwojeniem punktów.

Zapowiada się także w niedługim czasie opracowanie polskiego tłumaczenia zasad EMA Riichi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.