XMJ cz. 2 – opcje

 

xmj

Program xmj w trakcie gry

Jak to w chińskiej tradycyjnej odmianie mahjonga bywa, wypada ustalić wcześniej, które zasady, jak i gdzie obowiązują. Wcześniej opisywany program xmj daje pewne możliwości ustalenia wielu reguł. Niżej próbujemy się przybliżyć w języku polskim, co poszczególne opcje oznaczają.

W górnym menu wchodzimy w Options, dalej w Game Option Preferences i otwiera nam się okno z regułami do dostosowania. Większość z nich jest ustawiona domyślnie na zasady obowiązujące w odmianie chińskiej tradycyjnej, niektóre trzeba poprawić. W pliku tekstowym rules.txt dokładniej opisano, co poszczególne funkcje robią i jakie są ustawienia domyślne.

Powyższe opcje można także przestawić w czasie odbywającej się gry i zastosować do aktualnej rozgrywki. Należy wtedy z górnego menu wejść w Current Game Options i zastosować (Apply changes), lub przywrócić ustawienia zastosowane wcześniej, przed rozpoczęciem gry (Apply preferences).

Time limit for claims – czas wyznaczony na podjęcie kamienia wyrzuconego przez innego gracza. Domyślnie: 15 sekund.

Grace period when clients handle timeouts – dopuszczalny czas przerw w połączeniu sieciowym, serwera.

Limit on hand score – Limit punktów za wysoko punktowane ręce. Domyślnie: 1000.

No-limit game – Gra bez limitów, zliczana faktyczna liczba punktów. Domyślnie: wyłączone.

Base score for going out – Punkty za wygraną (złożenie mahjonga). Domyślnie: 20.

Seven pairs hand allowed – Pozwolenie na wygraną układem Siedem Par. Domyślnie: wyłączone.

Score for a seven pair hand – Punkty za złożenie układu Siedem Par (dodatkowo do punktów uzyskanych za złożenie mahjonga). Domyślnie: 20.

Play using flowers and seasons – Używanie kamieni bonusowych: 4 kwiatów i 4 pór roku w odmianie chińskiej. Gdy wyłączone – w grze bierze udział 136 kamieni. Domyślnie: włączone.

Flowers replaced by loose tiles – Ustalenie podczas gry z kamieniami bonusowymi, skąd są brane dodatkowe kamienie za nie. Przy wyłączonej opcji – kamienie dodatkowe brane są z Żywego Muru (jak podczas rozgrywki); przy włączonej – z Martwego Muru lub drugiego końca Żywego Muru. Domyślnie: wyłączone.

Score for each own flower or season – Punkty za własny (miejsca) kamień bonusowy. Przy zebraniu pary, dawane jest podwojenie. Domyślnie: 0.

Score for own flower and own season – Punkty za parę własnych (miejsca) kamieni bonusowych. Domyślnie: 1 podwojenie.

Score for all four flowers or all four seasons – Punkty za wszystkie pory roku lub wszystkie kwiaty. Domyślnie: 1 podwojenie.

There is a dead wall – Ustala obecność Martwego Muru. Domyślnie: włączone.

Dead wall is 16 tiles, unreplenished – Przy włączonej opcji, Martwy Mur ma 16 kamieni i nie jest uzupełniany. Przy wyłączonej opcji, Martwy Mur ma 14 kamieni i jest uzupełniany. Domyślnie: wyłączone.

Score for fully concealed hand – Punkty za całkowicie ukrytą rękę (zwycięstwo z muru). Domyślnie: 1 podwojenie.

Score for almost concealed hand – Punkty za ukrytą rękę, zwycięstwo ze zrzutki. Domyślnie: 0 dodatkowych punktów.

Losing hands score doubles for pure, concealed etc. – Przy włączonej opcji, przegrani otrzymują podwojenia za jedną rodzinę, czystość, ukrytą rękę. Reguła raczej nie spotykana w chińskiej odmianie. Domyślnie: wyłączone.

Claimed kongs count as concealed for doubling – Przy włączonej opcji, wzięte kongi liczą się jako ukryte dla różnych kombinacji podwojeń, choć punktowo liczą się jako odkryte kongi. Domyślnie: wyłączone.

Losers pay each other – Przy włączonej opcji, przegrani rozliczają się między sobą różnicą swoich punktów. Przy wyłączonej – przegrani płacą tylko wygranemu. Domyślnie: włączone.

East pays and receives double – Wschód przy wygranej otrzymuje podwójnie, przy przegranej – traci podwójnie. Domyślnie: włączone.

The discarder pays double – gracz, na którego kamieniu nastąpiła wygrana, płaci podwójnie wartość wygranej, pozostali płacą wartość ręki. Gdy wygrana nastąpiła z muru – wszyscy gracze płacą podwójnie. Domyślnie: wyłączone.

Reveal tiles on washout – odkrycie rąk przy nierozegranej grze.

Number of rounds to play – liczba rozgrywanych rund.

1 komentarz do “XMJ cz. 2 – opcje

 1. My z reguły grając przez sieć, ustawialiśmy program w sposób następujący:
  1. 5 sekund
  2. 5
  3. 2000
  4. off
  5. 20 p
  6. on
  7. 1/2 lim
  8. on
  9. on
  10. 2 p
  11. 1 dbl
  12. 2 dbl
  13. on
  14. off
  15. 1 dbl
  16. 0
  17. off
  18. off
  19. on
  20. on
  21. off
  22. off
  23. (w zależności od wolnego czasu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.